Zatříděná vína

Postup při odběru vzorků vína pro hodnocení

Při odběru vzorků vína pro hodnocení za účelem přiznání označení VOC postupují Pověřené osoby následujícím způsobem:

  1. Odběr vzorků vín zajišťují Pověřené osoby.
  2. Pověřená osoba zkontroluje na podané žádosti o přiznání označení vína VOC správnost zapsaných údajů dle Podmínek.
  3. Odebrané vzorky Pověřená osoba po označení a zaevidování vrátí zpět žadateli. Označení a zapečetění probíhá tak, že se určenou lepicí páskou omotá konec hrdla lahve včetně korkového uzávěru a označí se razítkem tak, aby vzorky nemohly být zaměněny a s obsahem láhve manipulováno.
  4. O odběru sepíše pověřená osoba protokol s těmito náležitostmi:

Jednací řád komise VOC Mikulovsko pro hodnocení vína ke stažení.

Smyslové požadavky na jakost vína VOC Mikulovsko ke stažení.

Kontakt

+420 736 489 351
info@vocmikulovsko.cz

Adresa

VOC Mikulovsko z. s.
K Vápence 69, 692 01 Mikulov
IČ: 26679931

Sociální sítě